Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243704
Title: Укараненне навуковых дасягненняў кафедры ў навучальны працэс БДУ (на прыкладзе дысцыпліны «Гісторыя прадпрымальніцтва ў Беларусі»)
Other Titles: Внедрение научных достижений кафедры в учебный процесс БГУ (на примере дисциплины «История предпринимательства в Беларуси») / А. В. Бурачонок
Introduction of scientific achievements of department to educational process of BSU (case of discipline «History of entrepreneurship in Belarus») / A. V. Burachonak
Authors: Бурачонак, А. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 36-39.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца магчымасці выкарыстання навуковых распрацовак кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу ў адукацыйным працэсе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Выяўлены здабыткі і патэнцыял выкладчыкаў кафедры па вывучэнні праблем развіцця прадпрымальніцтва на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. Паказаны магчымасці выкарыстання інавацыйных методык і тэхналогій пры выкладанні вучэбнай дысцыпліны «Гісторыя прадпрымальніцтва ў Беларусі».
Abstract (in another language): В статье рассматриваются возможности использования научных разработок кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени в образовательном процессе Белорусского государственного университета. Выявлены достижения и потенциал преподавателей кафедры по изучению проблем развития предпринимательства на территории Беларуси в конце XVIII – начале XXI в. Показаны возможности использования инновационных методик и технологий при преподавании учебной дисциплины «История предпринимательства в Беларуси» = The article presents possibilities of using research results of scientific developments of the Department of Modern and Contemporary History of Belarus in educational process of the Belarusian State University. Research achievements and potential of Department members in study of entrepreneurship development in Belarus at the end of XVIII – the beginning of XXI century were revealed. Possibilities of using innovative techniques and technologies in the teaching of discipline «History of Entrepreneurship in Belarus» are showcased.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243704
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36-39.pdf359,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.