Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243705
Title: Роль государства в модернизационных процессах современной Беларуси
Other Titles: Роля дзяржавы ў мадэрнізацыйных працэсах сучаснай Беларусі / Л.В. Вансовіч
Role of the state in modernization processes of the modern Belarus
Authors: Вонсович, Л. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 256-259.
Abstract: Статья посвящена проблеме развития Республики Беларусь в постсоветскую эпоху. В ней характеризуются основные направления процессов модернизации в Беларуси, основой которых является ориентация на устойчивое развитие, а также обозначается роль государства в данных процессах.
Abstract (in another language): Артыкул прысвечаны праблеме развіцця Рэспублікі Беларусь у постсавецкую эпоху. У ім характарызуюцца асноўныя напрамкі працэсаў мадэрнізацыі ў Беларусі, асновай якіх з'яўляецца арыентацыя на ўстойлівае развіццё, а таксама пазначаецца ролю дзяржавы ў дадзеных працэсах = The article is devoted to the development of the Republic of Belarus in the post-Soviet era. It describes the main directions of modernization processes in Belarus, the basis of which is the orientation towards sustainable development, and also outlines the role of the state in these processes.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243705
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
256-259.pdf331,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.