Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243706
Title: Деятельность Совета по делам Русской православной церкви и его Уполномоченных в БССР (1944–1957 гг.)
Other Titles: Дзейнасць Савета па справах Рускай праваслаўнай царквы і яго Ўпаўнаважаных у БССР (1944–1957 гг.) / С. У. Мандрык, А. А. Гаранскі
Activities of the Council for the Affairs of Russian Orthodox Church and its Commissioners in BSSR (1944–1957) / S. V. Mandrik, A. O. Goransky
Authors: Горанский, А. О.
Мандрик, С. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Религия. Атеизм
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 260-264.
Abstract: В статье описана структура совета по делам русской православной церкви и деятельность его Уполномоченный в БССР. Особое внимание уделено законодательному оформлению этой деятельности, а также проблемам, с которыми сталкивались Уполномоченные Совета в своей работе.
Abstract (in another language): У артыкуле апісваецца структура Савета по справах Рускай праваслаўнай царквы і дзейнасць яго Упаўнаважаных у БССР. Асаблівая ўвага надаецца заканадаўчаму афармленню гэтай дзейнасці, а таксама праблемам, з якімі сутыкаліся Упаўнаважаныя Савета ў сваёй працы = The article describes the structure of the Council for the Affairs of Russian Orthodox Church and the activities of its Commissioner in BSSR. Special attention is paid to the legislative formalization of this activity, as well as to the problems encountered by the Council's Commissioners in their work.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243706
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
260-264.pdf382,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.