Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243710
Title: Создание военных факультетов в гражданских вузах Беларуси на фоне геополитических и социальных сдвигов новейшего времени
Other Titles: Стварэнне ваенных факультэтаў у грамадзянскіх ВНУ Беларусі на фоне геапалітычных і сацыяльных зрухаў навейшага часу / Р.К. Ерыцян
Establishment of military faculties in civil higher education institutions of Belarus against the background of geopolitical and social changes in the contemporary world / R. K. Yerytsian
Authors: Ерицян, Р. К.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 277-281.
Abstract: Рассматриваются отдельные аспекты деятельности военных факультетов. Автором определен ряд особенностей процесса становления военных факультетов и военных кафедр в вузах Республики Беларусь, а также их значение в подготовке офицерских кадров и квалифицированного мобилизационного ресурса
Abstract (in another language): Разглядаюцца асобныя аспекты дзейнасці ваенных факультэтаў. Аўтарам вызначаны шэраг асаблівасцяў працэса станаўлення ваенных факультэтаў і ваенных кафедр у ВНУ Рэспублікі Беларусь, а таксама іх значэнне ў падрыхтоўцы афіцэрскіх кадраў і кваліфікаванага мабілізацыйнага рэсурса = Particular aspects of military faculties' activity are considered. The author defines a number of features of the formational process of military faculties and military departments in higher education institutions of the Republic of Belarus, as well as their importance in the training of officers and qualified mobilization resource
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243710
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
277-281.pdf336,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.