Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243715
Title: «Город которого нет»: исследование городской культуры Беларуси в отечественной этнологии
Other Titles: «Горад якога няма»: даследаванне гарадской культуры Беларусі ў айчыннай этналогіі / С.А. Захаркевіч
«The city of which is not»: research of the city culture of Belarus in native ethnology / S.А. Zakharkevich
Authors: Захаркевич, С. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 39-44.
Abstract: Статья посвящена анализу развития изучения городской культуры Беларуси в отечественной этнологии с XIX в. по настоящее время. Сделан широкий обзор историографии проблемы, а также попытка выяснения причин недостаточного внимания к исследованию всех аспектов культуры городов Беларуси.
Abstract (in another language): Артыкул прысвечаны аналізу развіцця вывучэння гарадской культуры Беларусі ў айчыннай этналогіі з XIX ст. па цяперашні час. Зроблены шырокі агляд гістарыяграфіі праблемы, а таксама спроба высвятлення прычын недастатковай увагі да даследавання ўсіх аспектаў культуры гарадоў Беларусі = The article is devoted to the analysis of the development of the study of urban culture of Belarus in native ethnology from the XIX century until now. A broad review of the historiography of the problem is made, as well as an attempt to elucidate the causes of insufficient attention to the study of all aspects of the culture of the cities of Belarus.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243715
ISBN: 978-985-6144-97-7
Sponsorship: Статья подготовлена в рамках выполнения проекта БРФФИ Г19АРМ-035 «Этнокультурные процессы в ХХ–ХХI вв.: сравнительное исследование городов Армении и Беларуси»
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-44.pdf397,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.