Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243717
Title: Наменклатурныя эліты і новыя выклікі беларускага грамадства канца 1980-х гг.
Other Titles: Номенклатурные элиты и новые вызовы белорусского общества конца 1980-х гг. / А. Маркова
Old nomenclature elites and new changes and challenges of Belarusian society of the late 1980s / А.Marková
Authors: Маркава, А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 307-310.
Abstract: Дадзены артыкул прысвячаецца рэакцыі Камуністычнай партыі Беларусі (КПБ) і яе наменклатурных эліт на новыя выклікі беларускага грамадства канца 1980-х гг., звязаныя з узнікненнем і развіццём новага нацыянальнага руха. У артыкуле будзе прааналізавана стаўленне камуністычнай партыі да новых “нефармальных” рухаў і фармаванняў, якія аказвалі значны ўплыў на тагачаснае грамадства. Адначасова будуць разгледжаны шляхі і стратэгіі ўзаемадзеяння кампартыі з прадстаўнікамі дадзеных арганізацый. У артыкуле будзе таксама закранацца пытанне пашыранага выкарыстання беларускай мовы ў сістэме асветы і адукацыі, якое належала да прыярытэных накірункаў дзейнасці КПБ у канцы 1980-х гг.
Abstract (in another language): Данная статья будет посвящена реакции Коммунистической партии Беларуси (КПБ) и ее номенклатурных элит на новые вызовы беларуского общества конца 1980-х гг., связанные с возникновением и развитием нового национального движения. В статье будет рассматриваться отношение коммунистической партии к новым «неформальным» структурам и организациям, оказывающим значительное влияние на общество данного периода. Одновременно в статье будут рассматриваться пути и стратегии взаимодействия компартии с представителями данных организаций. В статье будут также затронуты вопросы расширенного использования беларуского языка в системе народного образования, относящиеся к приоритетным направлениям деятельности коммунистической партии в конце 1980-х гг. = This paper will focus on the reaction of the Communist Party of Belarus (KPB) and its nomenclature elites to new political and social changes and challenges in Belarusian society, and in particular to the emergence of a new wave of national emancipation at the end of 1980s. The paper will analyze the Communist Party’s attitude and the strategies it applied to the new “informal” structures, parties, and organizations, which had a considerable impact on the Belarusian society of that period. In addition, the paper will analyze the Communist Party’s attempts to promote the national (Belarusian) language in the educational system of the late 1980s.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243717
ISBN: 978-985-6144-97-7
Sponsorship: Эта публикация была поддержана Чешским научным фондом (GA ČR) – GAČR 18-18108S, Процессы необелоруссизации в постсовецкой Беларуси в эпоху национальной независимости (1990–1995)/Карлов университет, Гуманитарный факультет, 2019.
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307-310.pdf362,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.