Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243721
Title: Музеі вышэйшых навучальных устаноў г. Віцебска ў 1920–1930-я гг.
Other Titles: Музеи высших учебных заведений г. Витебска в 1920–1930-е гг. / Д. И. Пригодич
Museums of the higher educational institutions of Vitebsk in the 1920–1930s. / D. I. Pryhodzich
Authors: Прыгодзіч, Д. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 325-328.
Abstract: У артыкуле разглядаецца гісторыя фарміравання музеяў вышэйшых навучальных установаў г. Віцебска ў 20–30-я гг. ХХ ст. Прыведзены навучальныя музеі Віцебскага аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута, Вышэйшага Педагагічнага інстытута, Ветэрынарнага інстытута, Медыцынскага інстытута. Характарызуецца дзейнасць музеяў па збору, вывучэнню, захаванню і выкарыстанню музейных калекцый у вучэбна-адукацыйным і навукова-даследчым працэсе.
Abstract (in another language): В статье рассматривается история формирования музеев высших учебных заведений г. Витебска в 20–30-е гг. ХХ в. Приведены учебные музеи Витебского отделения Московского археологического института, Высшего педагогического института, Ветеринарного института, Медицинского института. Характеризуется деятельность музеев по сбору, изучению, сохранению и использованию музейных коллекций в учебно-образовательном и научно-исследовательском процессе = The article discusses the history of the formation of museums of higher educational institutions of the city of Vitebsk in the 20–30s. XX century Educational museums of the Vitebsk branch of the Moscow Archaeological Institute, the Higher Pedagogical Institute, the Veterinary Institute, and the Medical Institute are presented. The activities of museums to collect, study, preserve and use museum collections in the educational and research process are characterized.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243721
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
325-328.pdf336,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.