Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243722
Title: Проблема национальной государственности в общественно-политическом движении в Беларуси (1917–1918 гг.)
Other Titles: Праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху на Беларусі (1917–1918 гг.) / І.Ф. Раманоўскі
Problems of national statehood in public and political movement in Belarus (1917–1918) / I. Romanovskiy
Authors: Романовский, И. Ф.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 328-331.
Abstract: Рассматриваются программные установки политических партий и организаций по вопросам белорусской государственности. Определена их роль в формировании идеи неделимости и независимости Беларуси.
Abstract (in another language): Аналізуюцца праграмныя ўстаноўкі палітычных партый і арганізацый па пытанням беларускай дзяржаўнасці. Вызначана іх роля ў фарміраванні ідэі непадзельнасці і незалежнасці Беларусі = The article refers to political parties' and organizations’ program guidelines on issues of Belarusian statehood. Their role in shaping the idea of the indivisibility and independence of Belarus is determined.
Description: Беларуская дзяржаўнасць і беларускі соцыўм у навейшы перыяд гісторыі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243722
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328-331.pdf330,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.