Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243726
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКанойка, А. У.
dc.date.accessioned2020-06-04T15:29:08Z-
dc.date.available2020-06-04T15:29:08Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБеларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 44-47.
dc.identifier.isbn978-985-6144-97-7
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/243726-
dc.descriptionТрадыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаецца развіццё транзітнага гандлю беларускіх губерняў у 1772–1914 гг. Аўтарам на падставе архіўных крыніц даследавана таварная структура транзітных грузаў, якія праходзілі праз беларускія землі па водных і сухапутных шляхах зносін. Устаноўлены накірункі развіцця гандлёвых адносін як па таварных найменнях, так і па асноўных гандлёвых партнёрах. Акрамя гэтага даследчыкам прааналізаваны эканамічныя паказчыкі транзітнага гандлю, іх уклад у эканамічнае развіццё пяці паўночна-заходніх губерняў.
dc.language.isobel
dc.publisherМінск : БДУ
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
dc.subjectЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
dc.titleТранзітны гандаль беларускіх губерняў у 1772–1914 гг.: структура, накірункі развіцця, эканоміка
dc.title.alternativeТранзитная торговля белоруских губерней в 1772–1914 гг.: структура, направления развития, экономика / А.В.Конойко
dc.title.alternativeTransit trade of Belarusian governorates in 1772–1914: structure, directions of development, economy / A. Konoyko
dc.typeconference paper
dc.description.alternativeВ статье рассматривается развитие транзитной торговли белорусских губерний в 1772 – 1914 гг. Автором на основании архивных источников исследована товарная структура транзитных грузов, проходивших через белорусские земли по водным и сухопутным путям сообщения. Установлены направления развития торговых отношений как по товарным наименованиям, так и по основным торговым партнерам. Кроме этого исследователем проанализированы экономические показатели транзитной торговли, их вклад в экономическое развитие пяти северо-западных губерний = The article discusses the development of transit trade of the Belarusian governorates in 1772–1914. Based on archival sources, the author investigated the commodity structure of transit trade that was passing through the Belarusian lands by water and land routes. Directions of the development of trade relations have been investigated both for the commodity name and for the main trading partners. Additionally, researcher analyzed the economic indicators of transit trade, their contribution to the economic development of five northwestern governorates.
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44-47.pdf335,48 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.