Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/243728
Title: Пытанні адмены прыгоннага права ў ліставанні князёў Радзівілаў
Other Titles: Вопросы отмены крепостного права в переписке князей Радзивиллов / В. Короленок, Н. Кириленко
Issues of the abolition of serfdom in the correspondence of Radziwills / U. Karalenak, N. Kirilenko
Authors: Караленак, У. У.
Кірыленка, Н. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2019
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 47-49.
Abstract: У дадзеным артыкуле разгледжаны пытанні адмены прыгоннага права на тэрыторыі Нясвіжскай-Свержаньскай ардынацыі, паводле ліставання Антонія Вільгельма з бацькам - ХIII ардынатам Вільгельмам Радзівілам. Звяртаецца ўвага на стаўленне князёў Радзівілаў да праблемаў мадэрнізацыі ардынацыі ва ўмовах правядзення сялянскай рэформы. Адзначаецца пераарыентацыя сістэмы гаспадарання на атрыманне даходаў ад эксплуатацыі лясоў.
Abstract (in another language): В данной статье рассмотрены вопросы отмены крепостного права во владениях Несвижско-Сверженьской ординации, согласно переписки Антония Вильгельма с отцом – ХIII ординатом Вильгельмом Радзивиллом. Обращается внимание на отношение князей Радзивиллов на проблемы модернизации ординации в условиях проведения крестьянской реформы. Отмечается переориентация системы хозяйствования на получение доходов от эксплуатации лесов = This article discusses the issues of the abolition of serfdom in the possessions of the Niasvizh-Sverzhen estates, based on the the correspondence of Anthony Wilhelm with his father – XIII fee tail holder Wilhelm Radziwill. Attention is drawn to the attitude of the princes of the Radziwills on the problems of modernization of estates in the context of Emancipation Edict. A reorientation of the management system towards obtaining income from forest exploitation is noted.
Description: Традыцыі і навацыі ў даследаванні і вывучэнні гісторыі Беларусі
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/243728
ISBN: 978-985-6144-97-7
Appears in Collections:2019. Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу. Да 25-годдзя кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-49.pdf327,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.