Logo BSU

Browsing "1995, №1 (красавік)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1995Педагагічныя праблемы фарміравання перакананняў у сучаснай моладзіНавумчык, В. М.
1995Аб сінонімах, дублетах i варыянтах у тэрміналогііКрасней, В. П.
1995Пра культуру мовы у сродках масавай інфармацыіШуба, П. П.
1995Слова і вобраз у паэтыцы акмеістаўКасцевіч, Н. Я.
1995Спецыфіка падтэксту ў сучасным «драматызаваным» апавяданніШпакоўскі, І. І.
1995Спалучальнасць уласных імёнаў з дзеясловамі ў мастацкіх творах (на матэрыяле рамана Ф. М. Дастаеўскага «Браты Карамазавы»)Бугай, Т. П.
1995Асаблівасці інтэрпрэтацыі біблейскіх матываў у рамане У. Цендракова «Замах на міражы»Толкач, А. В.
1995Аб суадносінах лексічнага значэння назоўніка i семантыкі граматычнага родуПазняк, І. Д.
1995Барыс Юсцінавіч Норман-
1995Білінгвізм: практыка вырашэння ў мастацкім творы (на матэрыяле аповесці В. Быкава «Абеліск»)Мяснікова, В. А.
1995Прэфіксальныя дэрываты з супер-, ультра-, экстра- як элементы лексічнай i словаўтваральнай сістэм сучаснай рускай мовыЛеановіч, В. Л.
1995Радыё клікала да барацьбыШэін, В. М.
1995Няпоўнагалосная лексіка у беларускай мовеСупрун, А. Я.
1995Тыпалагічныя назіранні над ужываннем форм ліку назоўнікаў у рускай, беларускай i нямецкай мовахХайль, Соня
1995Сучасная лексіка: сацыяльная абумоўленасць, выкарыстаннеНаркевіч, А. І.
1995Аб некаторых праблемах выхавання матэматычнай культуры вучняў i студэнтаўЕравенка, В. А.; Сманцар, А. П.
1995Псіхалагізм ранніх апавяданняў М. ГарэцкагаМаксімовіч, В. А.
1995Паходжанне гідронімаў Пасожжа з фармантам -упьБагаедава, Т. М.
1995Вукава традыцыя i беларуская лексічная нормаЛітвіноўская, А. Г.
1995Д. С. Меражкоўскі: «вопыт суб’ектыўнай міфатворчасці»Капцаў, У. А.