Logo BSU

1994, №3 (снежань) : [25] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1994Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1994. – № 3-
1994Рэц. на кн. : Светомирен дух / Книга за проф. Иванчев. Составители Я. Бъчваров, В. Тодоров. - Университетско издателство «Св. Климент Охридски», издателство «Хемус». - София, 1993. - 191 с.Супрун, А. Я.
1994Рэц. на кн. : Шкраба, І. Р. Самабытнае слова: Слоўнік беларускай безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні) / І. Р. Шкраба. - Мн.: «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі, 1994. - 223 с.Камароўскі, Я. М.
1994Рэц. на кн. : Шуба, П. П. Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўнікаў / П. П. Шуба. - Мн.: Народная асвета, 1993. - 168 с.Шчэрбін, В. К.
1994Рэц. на кн. : Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / Пад рэд. А. Я. Баханькова. - Мн.: Навука і тэхніка, 1994. - 463 с.Прыгодзіч, М. Р.; Мальцава, Т. А.
1994Маральныя эталоны i ідэалыГрымаць, А. А.; Амялькоў, А. А.
1994Аб выкарыстанні відэасродкаў для развіцця іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыіКірысь, В. Н.
1994Да праблемы прафесійнага станаўлення i духоўнага сталення журналістаПадаляк, Т. У.
1994Афарызм як прадмет філалогіі i аб’ект лінгвістыкіІваноў, Я. Я.
1994Аб некаторых аспектах перакладу з улікам семантычнай структуры сказаМухін, А. Р.
1994Функцыянальнае поле (структура плана выражэння) катэгорыі квантыфікацыіКіклевіч, А. К.
1994Назвы хлеба з коранем *рек- ва ўсходнеславянскіх мовахАстахава, Н. І.
1994Асаблівасці семантычнай арганізацыі комплексных адзінак словаўтварэнняЛукашанец, А. А.
1994Моўныя формулы прывітання i развітання ў рускіх i беларускіх казкахСаўчук, Т. М.
1994Аказіянальныя словазлучэнні ў творах А. С. ГрынаМельнікава, Л. А.
1994Катэгорыя бачнага/нябачнага у лірыцы М. БагдановічаТарасевіч, А. Г.
1994Зваротак у беларускіх жніўных песняхБурак, Л. І.
1994Аб адной разнавіднасці аднасастаўных сказаў у сучаснай беларускай мовеРамза, Т. Р.
1994Васіль Цяпінскі аб царкоўнаславянскіх перакладах біблейскіх тэкстаўКлімаў, І. П.
1994Філасофска-эстэтычны пошук у сучаснай беларускай літаратуры i еўрапейскі тэатр абсурду («Няўжо я памру?..» А. Асташонка)Лявонава, Е. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25