Logo BSU

1993, №2 (жнівень) : [25] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1993Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1993. – № 2-
1993Рэц. на кн. : Белорусско-болгарские языковые параллели. – Мн. : Университетское, 1992. – 176 с.Ярмоленка, Р. В.
1993Рэц. на кн. : Bieder, H. Die erste und zweite Wiedergeburt der weissrussischen Sprache und Kultur / Н. Bieder // Georg Mayer zum 60. Geburtstag. – München, 1991. – S. 405-451; Die gegenwärtige sprach- und kulturpolitische Entwicklung in Weissrussland // Die Welt der Slaven. N. F. XVI, 1+2. – Munchen, 1992. – S. 142-168.Шакун, Л. М.
1993Рэц. на кн. : Проблемы лингвистики текста. – Мн., 1991. – 286 с.Лявіцкі, Ю. А.; Насырава, А. Б.
1993Фёдар Іванавіч Куляшоў-
1993Уплыў індывідуальных якасцей асобы на яе становішча ў групеКаламінская, В. Я.
1993Віды чытання і іх метадычная рэалізацыя ў сістэме выкладання рускай мовы як замежнайРавіцкі, В. В.; Лебядзінскі, С. І.
1993Эсэ: ад жанру да метадуСтральцоў, Б. В.
1993Праблема ўзаемаадносін паэзіі з абрадам у вяселлі ПіншчыныПрыёмка, В. В.
1993Моўны стэрэатып ‘здольнасць чалавека выпраменьваць святло, ззяць’ у фальклоры балгар i беларусаўМахоціна, С. У.
1993Ключавыя ўласныя імёны і ідыястыльГурская, Ю. А.
1993Дыферэнцыяцыя авербальных сродкаў і іх месца ў спецыяльных тэкстахПастуховіч, А. Ф.
1993Да псіхалінгвістычных метадаў даследавання лексіка-семантычнай групы слоўПазняк, І. Д.
1993Фатычная функцыя мовы i граматыка рускага дзеясловаНорман, Б. Ю.; Казлоўская, Л. А.
1993Аб некаторых сінтаксічных уласцівасцях квантарных лексемКіклевіч, А. К.
1993Поле дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці ў святле вербацэнтрычнай тэорыі сказаПрохарава, С. М.; Чумак, Л. М.
1993Словаўтваральна абумоўленыя лексічныя лакуны рускай мовы (параўнальна з беларускай) [Пачатак гл.: Веснік БДУ. Сер. 4. 1993. № 1]Роўда, І. С.
1993Сацыякультурная дэтэрмінацыя працэсу запазычання лексічных адзінакСцепанчук, Ю. А.
1993Множнасць словаўтваральнай структуры слова ў словаўтваральных гнёздах з зыходнымі назоўнікаміЯкубовіч, Т. І.
1993Параўнальныя звароты ў драматычных творах К. КрапівыБурак, Л. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25