Logo BSU

1990, №3 (снежань) : [26] Collection home page

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1990Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. І. Леніна. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – Мінск : Універсітэцкае. – 1990. – № 3-
1990Аляксей Арсенцьевіч ВолкБугаёў, Дз. Я.
1990Рэц. на кн. : Сопоставительное описание русского и белорусского языков : морфология / А. Н. Булыко, И. В. Войнич, Т. В. Кузьменкова и др. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 336 с.Кобыш, І. І.; Чайкун, П. М.
1990Браніслаў Аляксандравіч ПлотнікаўГермановіч, І. К.
1990Фронтальные лабораторные занятия как форма обучения студентов профессиональным умениямПанкратьева, Э. А.
1990Акцентуация характера и некоторые результаты ее изученияВодейко, Р. И.; Мазо, Г. Е.
1990Средства массовой информации в процессе демократизации: проблемы и перспективы развитияМанаев, О. Т.
1990Фарміраванне мастацкага радыёвяшчання ў БССРРадкевіч, Я. Р.
1990О формировании значения множественности в количественных словосочетанияхШабашева, Л. А.
1990Семантическая структура текста: элементы, отношения, связиГербик, Л. Ф.
1990Польскі злучнік ani з сінхранічнага і дыяхранічнага пункту гледжанняКіклевіч, А. К.
1990Прагматический аспект рассмотрения темпорального компонента высказыванияШатравко, Н. С.
1990Авторская символика в повести А. Адамовича «Каратели»Софронова, И. Н.
1990Лінгваэтнаграфічны аспект беларускай карагоднай традыцыіШырына, А. Л.
1990Першасная атрыбуцыя намінатывам ва урбананіміі БеларусіМезенка, Г. М.
1990Змяненні ў родавай прыналежнасці назоўнікаў блізкароднасных моўСмольская, Л. І.
1990Дзеясловы ментальнага стану ў беларускай мовеСтанкевіч, В. Л.
1990Семантычная структура мадыфікатаў ca значэннем падабенства ў беларускай і рускай мовахКобыш, І. І.
1990Сродкі выражэння паясняльных і ўласнапаясняльных адносін у прадмовах і пасляслоўях Ф. СкарыныДанільчык, З. П.; Грабеншчыкова, Н. С.
1990Прадмовы Ф. Скарыны і пытанні стылістыкі тэкстуЯновіч, А. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26