Logo BSU

2020. Мова – літаратура – культура : [55] Collection home page

Logo

Прадстаўлены матэрыялы IХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Мова – літаратура – культура», прысвечанай памяці прафесара А. Я. Міхневіча, працы якога сталі класікай не толькі нацыянальнай, але і замежнай філалогіі. Удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі такія актуальныя тэматычныя кірункі, як аспекты моўных даследаванняў, беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія, гісторыя беларускай мовы, беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць, нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце, методыка выкладання філалагічных дысцыплін і інш.

Адрасуецца студэнтам, настаўнікам, навуковым супрацоўнікам, а таксама ўсім, хто цікавіцца праблемамі філалогіі і культуры.

Мова – літаратура – культура : матэрыялы IХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А. Я. Міхневіча, Мінск, 15-16 кастр. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – 297 с.

Рэдакцыйная калегія:

А. А. Радзевіч (гал. рэд.), А. І. Бельскі, І. А. Гапоненка, А. В. Губкіна, Л. В. Давыдава, С. М. Запрудскі, Г. І. Кулеш, А. М. Муравіцкая, Ю. В. Назаранка, В. У. Праскаловіч, М. Р. Прыгодзіч, А. У. Пятровіч, Т. Р. Рамза, А. Л. Садоўская, М. І. Свістунова, Г. К. Ціванова, М. К. Чаеўская, Г. К. Чахоўскі, Т. Л. Чахоўская, В. К. Шчэрбін, С. М. Якуба, Н. В. Яненка

Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук прафесар В. Д. Старычонак; доктар філалагічных навук прафесар Т. І. Шамякіна

ISBN 978-985-881-069-6

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Унёсак А. Я. Мiхневiча ў папулярызацыю беларускай мовы як замежнайРамза, Т. Р.
2020А. Я. Міхневіч – паэт, перакладчык, майстар эпіграмыНазаранка, Ю. В.
2020Навучанне аўдыяванню ў кантэксце фанетычных сістэм беларускай і кітайскай мовыШахаб, В. В.; Шахаб, К. С.
2020Роля гіпотэзы ў навуковым даследаванні (памяці А.Я. Міхневіча)Паўлоўская, Н. Ю.
2020Словаўтваральны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнайЯкуба, С. М.
2020Арнольд Ефимович Михневич: секреты риторического обаянияИгнатович, Т. В.
2020Да інвентарызацыі злучнікаў і іншых сродкаў сувязі беларускай мовыКанюшкевіч, М. І.
2020Специфика анализа текста в методике функционального и коммуникативного подходов к изучению частей речиТутькина, В. А.
2020Да пытання аб методыцы выкладання спецыяльнай беларускай лексікі на землеўпарадкавальным факультэцеСкікевіч, Т. І.; Курловіч, І. М.
2020Творчы патэнцыял вучэбных дапаможнікаў па беларускай літаратуры для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыіПраскаловіч, В. У.
2020Маўленчы этыкет ва ўводным курсе беларускай мовы як замежнайВалочка, Г. М.
2020Музейна-педагагічная дзейнасць на ўроках беларускай літаратуры як сродак рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходуГрынько, С. Д.
2020Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай у кантэксце сучасных лінгвадыдактычных парадыгмЧахоўская, Т. Л.
2020Захад і усход у творчасці Ігара БабковаБарысенка, В. У.
2020Мастацкія падыходы да адлюстравання тэмы канцэнтрацыйных лагераў у рамане “Картатэка жывах” чэшскага пісьменніка Норберта ФрыдаВострыкава, А. У.
2020Мастацкі гістарызм творчасці Яна ЧачотаКохан, Т. С.
2020Польская літаратура 1918–1939 гг. у сацыякультурнай прасторы БеларусіХмяльніцкі, М. М.
2020Монодрама в современной драматургии (русско-белорусский контекст)Гончарова-Грабовская, С. Я.
2020Дыхатамія вёска – горад у мастацкім свеце лірыкі Алеся БарскагаМятліцкая, Г. М.
2020Цішка Гартны – пачынальнік урбаністычнай паэзііБельскі, А. І.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55