Logo BSU

Browsing "2020. Мова – літаратура – культура" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 55  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Да інвентарызацыі злучнікаў і іншых сродкаў сувязі беларускай мовыКанюшкевіч, М. І.
2020Мова – літаратура – культура : матэрыялы IХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А. Я. Міхневіча, Мінск, 15-16 кастр. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]-
2020Унёсак А. Я. Мiхневiча ў папулярызацыю беларускай мовы як замежнайРамза, Т. Р.
2020А. Я. Міхневіч – паэт, перакладчык, майстар эпіграмыНазаранка, Ю. В.
2020Специфика анализа текста в методике функционального и коммуникативного подходов к изучению частей речиТутькина, В. А.
2020Да пытання аб методыцы выкладання спецыяльнай беларускай лексікі на землеўпарадкавальным факультэцеСкікевіч, Т. І.; Курловіч, І. М.
2020Сацыяльна-палітычная лексіка англамоўнага паходжання ў публіцыстычным дыскурсе (семантычны аспект)Савасцюк, М. Л.
2020Рэалізацыя сэнсавых апазіцый у паэтычным дыскурсе Міколы МятліцкагаСтарасценка, Т. Я.
2020Цішка Гартны – пачынальнік урбаністычнай паэзііБельскі, А. І.
2020Паэзія Ніла Гілевіча: жанрава-стылёвая адметнасцьАдамовіч, І. П.
2020Вытворныя сінтаксічныя дэрываты ў беларускай мовеЧайка, Н. У.
2020Асаблівасці выкарыстання інфармантамі фрыкатыўнага [г] vs. выбухнога [ґ] у розных камунікатыўных сітуацыях (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)Яненка, Н. В.
2020Назвы плацяжоў і падаткаў у старабеларускай мовеЦіванова, Г. К.
2020Змены ў правапісе беларускіх эканамічных тэрмінаўПраконіна, В. У.
2020Захад і усход у творчасці Ігара БабковаБарысенка, В. У.
2020Праблемы перакладу з рускай мовы на беларускую тэрмінаў сферы камп’ютарных тэхналогійКірдун, А. А.
2020Дапаўненне ў старабеларускай мове (канструкцыі з родным склонам)Ярмоленка, Э. В.
2020Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрыманняЧахоўскі, Г. К.
2020Мастацкія падыходы да адлюстравання тэмы канцэнтрацыйных лагераў у рамане “Картатэка жывах” чэшскага пісьменніка Норберта ФрыдаВострыкава, А. У.
2020Актулізацыя фактычнай рэтраспекцыі ў мастацкіх творах В. Іпатавай І Л. РублеўскайДзігадзюк, В. П.