Logo BSU

Browsing "2020. Мова – літаратура – культура" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 55  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Сіні колер у моўнай карціне свету беларусаў і рускіхКаліта, І. У.
2020Украінскія лінгвісты пра праблему пераемнасці ў гісторыі ўкраінскай і беларускай моўГапоненка, І. А.
2020Спецыфіка моўных сродкаў рэкламы ў газеце «Наша ніва» (1906–1915)Косціна, В. Д.
2020Арталагічная граматыка праф. А.Я. МіхневічаВажнік, С. А.
2020Трактовка разницы внутренних форм слов: синхронный подходКовалева, А. И.
2020Поэтический дендрарий, или фитонимная лексика в лирике Владимира Короткевича: семантика и функционированиеСлесарева, Т. П.
2020Кагнітыўны падыход у фразеалогііСадоўская, А. Л.
2020Акцэнтуацыя ў «Слоўніку цяжкасцей беларускай мовы»Куліковіч, У. І.
2020Узроўні валодання беларускай мовай як замежнай: структура апісання і спосабы вымярэнняСямешка, Л. І.
2020Числовой код в творчестве Е.А. ЕвтушенкоПеченькова, А. А.
2020Словаўтварэнне ад асноў дзеясловаў іншамоўнага паходжанняГуль, М. У.
2020На філалагічным сумежжыПрыгодзіч, Мікалай
2020Факультативные функции кавычек в текстах СМИ БеларусиЖизневская, О. Н.
2020Из истории развития анатомической терминологии в БеларусиГалай, В. Б.
2020Мікола Шабовіч як стваральнік і даследчык аўтарскіх неалагізмаўПрыгодзіч, М. Р.
2020Дапаўненне ў старабеларускай мове (канструкцыі з родным склонам)Ярмоленка, Э. В.
2020Роля А.Я. Міхневіча ў развіцці лінгвістыкі афарызма як аднаго з напрамкаў сацыяльнай семіётыкіШчэрбін, В. К.
2020Актулізацыя фактычнай рэтраспекцыі ў мастацкіх творах В. Іпатавай І Л. РублеўскайДзігадзюк, В. П.
2020Лінгвадыдактычны аспект вывучэння памылак у беларускамоўных тэкстахВаранецкая, А. В.; Куліковіч, У. І.
2020Праблемы перакладу з рускай мовы на беларускую тэрмінаў сферы камп’ютарных тэхналогійКірдун, А. А.