Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266631
Title: Відэахостынг рэгіянальнай медыясферы (практыка арганізацыі кантэнту інтэрнэт-партала МЛЫН.BY)
Other Titles: Video hosting of the regional media sphere (practice of organizing the content of the Internet portal MLYN.BY) / V. I. Ivchenkov, M. S. Tyutenkov
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Цюцянькоў, М. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2021
Publisher: bel
Citation: Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы [Электронны рэсурс] : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 115-119.
Abstract: У артыкуле апісваецца спецыфіка стварэння кантэнту ў беларускай блогасферы; на прыкладзе інтэрнэт-партала МЛЫН.BY аналізуецца яго відэакантэнт, дыстрыбутаваны на канале YouTube, даюцца адпаведныя дэфініцыі, устанаўліваецца жанравая і стылістычная адпаведнасць медыятэкстаў рубрыкацыі. Відэахостынг адаптуецца да камунікацыйных асаблівасцей глабальнай сеткі і атрымлівае спецыфічную медыйную накіраванасць (інтэрактыўнасць, нелінейнасць, незавершанасць і г. д.). Актуальнасць работы звязана з распрацоўкай стратэгічных накірункаў даследавання айчыннай блогасферы і ўключэння яе ў сістэму міжнароднага інфармацыйнага асяродку, сінхранізацыі задач камунікацыйна-інфармацыйнай палітыкі і карэспандэнцыі яе з іншымі сістэмамі
Abstract (in another language): The article describes the specifics of creating content in the Belarusian blogosphere. Using the example of the Internet portal MLYN.BY it analyzes the video content distributed on the YouTube channel, gives the appropriate definitions, and establishes the genre and stylistic correspondence of the media texts to the rubrication. Video hosting adapts to the communication features of the global network and gets a specific media orientation (interactivity, non-linearity, incompleteness, etc.). The relevance of the work is related to the development of strategic directions for the study of the domestic blogosphere and its inclusion in the system of the international information environment, synchronization of the tasks of communication and information policy and its correspondence with other systems
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/266631
ISBN: 978-985-881-214-0
Appears in Collections:2021. Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115-119.pdf354,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.