Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/272977
Title: Пытанні тыпалогіі аманіміі ў беларускай і італьянскай лінгвістыцы
Other Titles: Вопросы типологии омонимии в белорусской и итальянской лингвистике / В. Б. Скромблевич
Authors: Скрамблевіч, В. Б.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання [Электронны рэсурс] : матэрыялы VІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў, прысвеч. 100-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 12 сак. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 213-220.
Abstract: Прадстаўлены вынікі аналізу падыходаў да класіфікацыі аманіміі ў беларускім і італьянскім мовазнаўстве зыходзячы з дыяхранічнага і сінхранічнага прынцыпаў. Паказаны падабенствы і нацыянальныя асаблівасці класіфікацыі амонімаў. Вызначана агульнае і нацыянальна-спецыфічнае ў падыходзе да тыпалогіі амонімаў
Abstract (in another language): Представлены результаты анализа подходов к классификации омонимии в белорусском и итальянском языкознании, основанных на диахроническом и синхроническом принципах. Показаны сходство и национальные особенности классификации омонимов. Определено общее и национально-специфическое в подходе к типологии омонимов
Description: Секцыя 6. Узаемадзеянне моў і праблемы перакладу
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/272977
ISBN: 978-985-881-282-9
Appears in Collections:2021. Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213-220.pdf386,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.