Logo BSU

2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы : [152] Collection home page

Logo

Прадстаўлены вынікі даследаванняў тэарэтыкаў і практыкаў журналістыкі і сацыяльных камунікацый па разнастайных аспектах функцыянавання медыяіндустрыі; навукова-­метадычныя распрацоўкі выкладчыкаў факультэта журналістыкі БДУ, прысвечаныя ўкараненню ў вучэбны працэс інфармацыйна­-камунікацыйных тэхналогій.

Адрасуецца студэнтам, магістрантам, аспірантам і выкладчыкам журналісцкіх спецыяльнасцей, супрацоўнікам СМІ і выдавецтваў.

Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – 627 с.

Рэдакцыйная калегія:

В. М. Самусевіч (гал. рэд.), А. У. Баранава, Г. І. Басава, Т. М. Дасаева, Н. А. Зубчонак, В. І. Іўчанкаў, А. Г. Слука, Л. Р. Хмель, Н. Ц. Фральцова

ISBN 978-985-881-229-4

Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў спасылка на сайт Электроннай бібліятэкі БДУ (www.elib.bsu.by) абавязкова.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 152
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2021Відэаблогасфера ў медыякамунікацыі Беларусі: камунікатыўная характарыстыкаЦюцянькоў, М. С.
2021Модусная организация медиатекста как средство выражения авторских интенцийЦыбульская, М. П.
2021Рекламная коммуникация как институциональный тип дискурсаСолодовникова, Т. В.; Козюк, А. С.; Остапчук, Р. Г.
2021Моўна-стылёвыя асаблівасці абласной газеты «Гродзенская праўда»Цікоцкі, А. М.
2021К вопросу о специфике вторичной ментальной номинации (на примере глагольной лексики)Трухан, Ю. Н.
2021«Listy śviatych apostalaŭ» Пятра ТатарыновічаХромчанка, А. Р.
2021Семантика кликбейта в новостном дискурсеПрокофьева, Н. А.; Акулович, И. А.
2021Чытацкі адрас і змястоўная напоўненасць канфесійнага медыятэкстуПыка, М. У.
2021Гибридность как жанровая характеристика современной рекламной коммуникацииСолодовникова, Т. В.
2021Прагматычны аспект пранамінальнай аўтарэферэнцыі ў беларускамоўным медыятэксце (на прыкладзе газеты «Культура»)Піваварчык, Т. А.
2021Медыятэкст у новай стылістычнай парадыгмеІўчанкаў, В. І.
2021Публікацыі Р. В. Булацкага ў студэнцкім друкуДарашчонак, П. Л.
2021Рэдактарскі інструментарый у энцыклапедычным выдавецтве: метадычныя ўказанні і іх параўнальны аналізІўчанкаў, В. І.; Рудачэнка, Я. А.
2021Роль невербального общения в коммуникацииМясникова, О. А.
2021Этномаркированная лексема бульба в дискурсе белорусских медиаМинчук, И. И.
2021Лексемы кірунак, напрамак, накірунак: асаблівасці функцыянаванняЖаўняровіч, П. П.
2021Использование LMS Moodle в преподавании русского языка как иностранного зарубежным студентам медиаспециальностейЗеленко, С. В.
2021Префиксоид евро­- как оценочный компонент в медиасловотворчествеНовосельцева, И. И.
2021Дискурс толерантности в современной прессеБиюмена, А. А.
2021Метанімія як інструмент стварэння перлакутыўнага эфекту камунікатыўнай бяспекіГорбач, В. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 152