Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273422
Title: Лексемы кірунак, напрамак, накірунак: асаблівасці функцыянавання
Other Titles: Lexemes kirunak, napramak and nakirunak: features of functioning / P. P. Zhauniarovich
Authors: Жаўняровіч, П. П.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 328-332.
Abstract: Разглядаецца функцыянаванне ў беларускіх тэкстах друкаваных СМІ лексем кірунак, напрамак і накірунак. Адзначаецца, што ў слоўніках кадыфікаваны толькі першыя дзве лексемы, а трэцяя ўзнікла як іх кантамінацыя і з пункту гледжання семантыкі з’яўляецца збыткоўнай. Наватвор накірунак пераважае ў тэкстах рэгіянальных СМІ, што з’яўляецца падставай для далейшага ўдасканалення прафесійнага майстэрства стыль-рэдактараў і карэктараў
Abstract (in another language): The article considers the functioning of the lexemes kirunak, napramak and nakirunak in the Belarusian texts of the print media. It is noted that only the first two lexemes are codified in dictionaries, and the third one originated as their contamination and is redundant from the point of view of semantics. The neologism nakirunak prevails in the texts of regional media, which is the basis for further improvement of the professional skills of stylistic editors and proofreaders
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273422
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328-332.pdf382,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.