Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273424
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІўчанкаў, В. І.-
dc.date.accessioned2021-12-20T13:45:12Z-
dc.date.available2021-12-20T13:45:12Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationЖурналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 336-339.-
dc.identifier.isbn978-985-881-229-4-
dc.identifier.urihttps://elib.bsu.by/handle/123456789/273424-
dc.descriptionЧастка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне-
dc.description.abstractСучасны медыятэкст уяўляе сабой сукупнасць сістэмных элементаў лінейнай прыроды і новых – заснаваных на актуалізацыі палікодавага фармату. Гэта кардынальна мяняе яго стылістычнае аблічча. У ім спалучаюцца ў рознай ступені і на розных платформах вербальныя і паравербальныя складнікі з паступовым нарастаннем тэкстаўтваральнай ролі апошніх. Стылістычная стратэгія будуецца як на функцыянальным размежаванні маўленчых сродкаў, так і на кантамінацыі іх, канвергенцыі і ўзаемапранікненні лексічных груп, граматычных форм. Выпрацоўваецца новая мадэль вытворчасці тэксту, на змену сукцэсіўнаму прыходзіць сімультаннае ўспрыманне-
dc.language.isobel-
dc.publisherМінск : БДУ-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации-
dc.subjectЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание-
dc.subjectЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства-
dc.titleМедыятэкст у новай стылістычнай парадыгме-
dc.title.alternativeMedia text in a new stylistic paradigm / V. I. Ivchenkov-
dc.typeconference paper-
dc.description.alternativeModern media text is a set of system elements of a linear nature and the new ones – based on the actualization of the polycode format. This drastically changes its stylistic appearance. It combines verbal and paraverbal components to different degrees and on different platforms with a gradual increase in the text­forming role of the latter. The stylistic strategy is based both on the functional delimitation of speech means and on their contamination, convergence and interpenetration of lexical groups, grammatical forms. A new model of text production is being developed, successive perception is being replaced by simultaneous perception-
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
336-339.pdf319,25 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.