Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273425
Title: Рэдактарскі інструментарый у энцыклапедычным выдавецтве: метадычныя ўказанні і іх параўнальны аналіз
Other Titles: Editorial instrumentarium in encyclopedic publishing house: methodological instructions and their comparative analysis / V. I. Ivchenkov, Y. A. Rudachenka
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Рудачэнка, Я. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 339-345.
Abstract: Разглядаюцца пытанні фарміравання рэдактарскага інструментарыю паводле прызнаных нарматыўных палажэнняў і спецыялізаваных, выпрацаваных у канкрэтным выдавецтве метадычных указанняў; параўноўваюцца іх варыянты ў дыяхронным аспекце, тлумачацца экстралінгвістычныя фактары пераасэнсавання пэўных выпадкаў у рэдактарскай дзейнасці
Abstract (in another language): The issues of formation of editorial instrumentarium according to the recognized regulations and specialized methodical instructions developed in a concrete publishing house are considered; their variants in the diachronic aspect are compared, extralinguistic factors of reinterpretation of certain cases in editorial activity are explained
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273425
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
339-345.pdf463,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.