Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273429
Title: Публікацыі Р. В. Булацкага ў студэнцкім друку
Other Titles: Publications of G. V. Bulatsky in the student press / P. L. Doroshchenok
Authors: Дарашчонак, П. Л.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 33-38.
Abstract: Аналізуюцца публікацыі Р. В. Булацкага ў вучэбных выданнях факультэта журналістыкі БДУ, дзе выдатны вучоны і педагог настойліва і паслядоўна развіваў прыярытэтныя кірункі ў працы з выхаванцамі журфака: падрыхтоўка высокакваліфікаваных работнікаў СМІ, у якіх арганічна спалучаюцца высокія ідэйна-маральныя якасці і прафесіянальнае майстэрства, дае свой плён толькі пры мэтанакіраванай палітыка-выхаваўчай рабоце ўсяго выкладчыцкага калектыву, маладзёжнага актыву і ў цесным супрацоўніцтве з журналістамі­-практыкамі
Abstract (in another language): The publications of G. V. Bulatsky in the student editions of the Faculty of Journalism BSU are analyzed. This outstanding scientist and lecturer persistently and consistently developed priority areas in working with students of journalism: training of highly qualified media workers, who organically combine high ideological and moral qualities and professional skills, is only efficient when there is a purposeful political and educational work of the entire teaching staff and youth activists, as well as a close cooperation with practicing journalists
Description: Частка І. Раздзел І. Журналістыка ва ўмовах лічбавізацыі медыяпрасторы
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273429
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33-38.pdf381,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.