Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273430
Title: Прагматычны аспект пранамінальнай аўтарэферэнцыі ў беларускамоўным медыятэксце (на прыкладзе газеты «Культура»)
Other Titles: Pragmatic aspect of pranominal self-reference in the Belarusian-language media text (on the example of the newspaper «Kultura») / T. A. Pivovarchik
Authors: Піваварчык, Т. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 356-360.
Abstract: Разглядаецца ўжыванне ў медыятэксце ў функцыі аўтарэферэнцыі суб’ектных займеннікаў, іх дэскрыптыўных і нулявых карэлятаў. Прапануецца прагматычная інтэрпрэтацыя варыянтаў аўтарэферэнцыі з пункту гледжання прафесійнай маўленчай і дыскурсіўнай дзейнасці аўтараў. Вынікі даследавання могуць быць карыснымі для падвышэння камунікатыўнай кампетэнцыі журналістаў
Abstract (in another language): The use of subjective pronouns, their descriptive and zero correlates in the function of self­reference in the media text are discussed in this article. A pragmatic interpretation of the variants of self­referencing from the point of view of professional speech and discursive activities of the authors is proposed. The research results can be useful for improving the communicative competence of journalists
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273430
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
356-360.pdf418,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.