Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273432
Title: Чытацкі адрас і змястоўная напоўненасць канфесійнага медыятэксту
Other Titles: Reader’s address and semantic content of the confessional media text / M. V. Pyka
Authors: Пыка, М. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 366-369.
Abstract: Даследаванне прысвечана праблеме суадноснасці змястоўнай напоўненасці канфесійнага медыятэксту з яго чытацкім адрасам. Для аналізу былі выбраны перыядычныя выданні хрысціянскіх канфесій, прадстаўленых у Беларусі. Зроблена спроба ўстанавіць чытача сучаснай канфесійнай перыёдыкі пры тэндэнцыі да пашырэння выданнямі чытацкай аўдыторыі. Вынікі даследавання будуць карысныя рэдактарам і журналістам і маюць практычную каштоўнасць, бо адлюстроўваюць неабходнасць карэктаваць інфармацыйныя паводзіны медыясупрацоўнікаў у сферы канфесійнай журналістыкі
Abstract (in another language): The research is devoted to the problem of correlation between the semantic content of confessional media text and its reader’s address. Periodicals of different Christian denominations represented in Belarus were selected for analysis. The author has made an attempt to define the reader of modern confessional periodicals, taking into account the tendency to expand the readership. The results of the research will be useful for editors and journalists as they have practical value, reflecting the need to correct the informational behavior of media workers in the field of confessional journalism
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273432
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
366-369.pdf410,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.