Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273439
Title: Відэаблогасфера ў медыякамунікацыі Беларусі: камунікатыўная характарыстыка
Other Titles: Video blogosphere in the media communication of Belarus: communicative characteristics / M. S. Tyutenkov
Authors: Цюцянькоў, М. С.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Журналістыка – 2021 : стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Берарус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 393-397.
Abstract: Развіццё механізмаў двухбаковай камунікацыі актыўна прасочваецца на дыялагічнай прыродзе відэаблогаў, на кантэнтным узаемадзеянні пры рэалізацыі маўленчых стратэгій. У артыкуле пададзены камунікатыўны аналіз блогаў беларускага відэахостынгу на матэрыяле кантэнту на YouTube­-пляцоўцы, вызначаны спецыфічныя функцыі маўлення і формы яго выражэння ў сегментах сетак інтэрнэту, а таксама праведзены дыскурсны аналіз стратыфікаваных тэкстаў беларускіх блогераў
Abstract (in another language): The development of two­way communication mechanisms is actively traced on the dialogic nature of video blogs, on content interaction in the implementation of speech strategies. The article presents a communicative analysis of blogs of the Belarusian video hosting based on the material of content on the YouTube platform, identifies specific functions of speech and forms of its expression in segments of Internet networks, as well as a discursive analysis of stratified texts of Belarusian bloggers
Description: Частка І. Раздзел IV. Медыялінгвістыка і рэдагаванне
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273439
ISBN: 978-985-881-229-4
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Журналістыка – 2021: стан, праблемы і перспектывы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
393-397.pdf413,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.