Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273849
Title: Асаблівасці адаптацыі беларускіх эмігрантаў у Аргенціне (1918—1939 гг.)
Other Titles: The Adaptation Features of the Belarusian Emigrants in Argentina (1918—1939)
Authors: Коваль, Вольга Уладзіміраўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2021
Publisher: Минск : Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие"
Citation: Журнал международного права и международных отношений = Journal of International Law and International Relations. - 2021. - № 3.- C .27-33.
Abstract: Артыкул прысвечаны праблемам фарміравання беларускай дыяспары ў Аргенціне ў міжваенны перыяд. Асаблівая ўвага надаецца аналізу сацыяльнай, прававой, эканамічнай, псіхалагічнай і фізіялагічнай адаптацыі беларусаў, негатыўнаму ўплыву моўнага бар’ера і стрэсу акультурацыі эмігрантаў. Аўтар выдзяляе два перыяды ў эміграцыйнай палітыцы ўладаў Аргенціны і дэманструе іх уплыў на становішча эмігрантаў. 1920-я гг. сталі спрыяльным перыядам для эміграцыі. Аргенціна праводзіла палітыку «адчыненых дзвярэй» у дачыненні да эмігрантаў, якія разглядаліся ў якасці працоўных рэсурсаў. Эміграцыйная палітыка ўраду Аргенціны змянілася ва ўмовах сусветнага эканамічнага крызісу. На дзяржаўным узроўні пачалі абмяжоўваць эміграцыйныя плыні. Высокі ўзровень беспрацоўя ва ўмовах крызісу не даваў магчымасці беларускім эмігрантам паспяхова справіцца з культурным шокам першапачатковай адаптацыі.
Abstract (in another language): The article deals with the problems of the formation of the Belarusian diaspora in Argentina during the interwar period. Particular attention is paid to the social, legal, economic, psychological and physiological adaptation of the Belarusians, the negative impact of the language barrier and the acculturation stress of emigrants. The author allocates two periods in the emigration policy of Argentina and demonstrates their influence on the position of immigrants. 1920s were the favorable period for the emigration. The «open door» policy was implemented by Argentina for the emigrants as a potential labor resource. The article analyses the impact of the world economic crisis on the community of the Belarusian emigrants. In addition, the article shows the main features of the government emigration policy in Argentina. The state authorities tried to limit the emigration flow and organised the support for the unemployed. The Belarusian emigrants had a hard time with the culture shock of the initial adaptation during the period of the high unemployment.
Description: Ключавыя словы: акультурацыя; Аргенціна; беларуская дыяспара; беларуская эміграцыя; сацыяльна-псіхалагічная адаптацыя; сусветны эканамічны крызіс. = Keywords: acculturation; Argentina; Belarusian diaspora; Belarusian emigration; global economic crisis; sociopsychological adaptation.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/273849
ISSN: 2072-0521
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Журнал международного права и международных отношений. — 2021. — № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval_Journal2021_3.pdf308,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.