Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276530
Title: Мінская тэма ў паэзіі Алега Лойкі
Other Titles: The theme of Minsk in the poetry of Aleh Lojka / V. V. Zhybul
Authors: Жыбуль, В. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 73-77.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца спосабы ўвасаблення мінскай тэмы ў паэзіі А. Лойкі. У прыватнасці, аўтар звяртаецца да адлюстравання канкрэтных гарадскіх аб’ектаў (вуліцы, плошчы, помнікі, прадпрыемствы, транспарт і г. д.) і мастацкага асэнсавання гістарычных падзей, што адбываліся ў Мінску. Створаныя паэтам вобразы горада разглядаюцца ў суадносінах з гістарычнымі фактамі
Abstract (in another language): The article examines the ways of realization of Minsk theme in the poetry of Aleh Lojka. In particular, the author turns to the reflection of specific urban objects (streets, squares, monuments, industrial enterprises, transport, etc.) and a poetic comprehension of the historical events that took place in Minsk. The images of the city created by the poet are considered in relation to historical facts
Description: Асоба і спадчына Алега Антонавіча Лойкі
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276530
ISBN: 978-985-881-257-7
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73-77.pdf577,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.