Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276598
Title: Мастацкая ўмоўнасць як спосаб адлюстравання сацыялізацыі ў моладзевай субкультуры (аповесць Анатоля Казлова «Дзеці ночы»)
Other Titles: Artistic conditionality as a way of reflecting socialization in youth subculture (the story of Anatoly Kozlov “Children of the Night”) / L. V. Aleinik
Authors: Алейнік, Л. В.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нарадж. чл.-кар. НАН Беларусі праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 328-332.
Abstract: У артыкуле аналізуецца містычная аповесць Анатоля Казлова “Дзеці ночы”. Даследуецца спосаб мастацкай інтэрпрэтацыі сацыялізацыі асобы ў моладзевай субкультуры. Вызначаецца роля мастацкай літаратуры, як сацыякультурнай практыкі, якая садзейнічае прадуктыўнай сацыялізацыі і сацыяльнай адаптацыі
Abstract (in another language): The article analyzes the mystical story of Anatoly Kozlov “Children of the Night”. The way of artistic interpretation of personality socialization in the youth subculture is investigated. The role of fiction as a sociocultural practice that promotes productive socialization and social adaptation is defined
Description: Літаратура Беларусі і суседніх краін на мяжы ХХ–ХХІ стст.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/276598
ISBN: 978-985-881-257-7
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Cлавянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
328-332.pdf552,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.