Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/277142
Title: Адукацыя сельскага насельніцтва БССР як канал сацыяльнай мабільнасці (1944-1965)
Other Titles: Образование сельского населения БССР как канал социальной мобильности (1944-1965) / О. Д. Русин
Education of the rural population of the BSSR as a channel of social mobility (1944-1965) / А. Rusin
Authors: Русін, А. Дз.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2021
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 27–28 кастр. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. Д. Кароль (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. М. Ф. Шумейка, А. А. Яноўскі. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 640-645.
Abstract: У артыкуле разгледжана спецыфіка дзейнасці сацыяльнага інстытытута адукацыі ў сельскай мясцовасці БССР на працягу 1944–1965 гг., які адначасова з’яўляўся каналам сацыяльнай мабільнасці для сельскага насельніцтва. Асвятляецца дзяржаўная палітыка ў адносінах да адукацыі ў 1944–1965 гг., а таксама спецыфіка функцыянавання розных тыпаў навучальных установаў у сельскай мясцовасці
Abstract (in another language): В статье рассматривается специфика деятельности общественного института образования в сельской местности БССР в 1944–1965 гг., который в то же время был каналом социальной мобильности для сельского населения. Освещается государственная политика в области образования в 1944–1965 гг., а также особенности функционирования различных типов образовательных учреждений в сельской местности = This article examines the specifics of the activity of the social instinct of education in rural areas of the BSSR during 1944-1965 years, which at the same time was a channel of social mobility for the rural population. The paper highlights the state policy regarding education in 1944-1965 years, as well as the specifics of the functioning of various types of educational institutions in rural areas
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/277142
ISBN: 978-985-881-250-8
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2021. Пічэтаўскія чытанні – 2021: 100 гадоў БДУ – першаму ўніверсітэту Беларусі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
640-645.pdf407,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.