Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/279049
Title: Вобраз традыцыйнай сям’і беларусаў: прэзентацыя для маладых пакаленняў
Other Titles: Image of a traditional Belarusian family: presentation for young generations / I. Kalachova
Authors: Калачова, І. І.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Народное образование. Педагогика
Issue Date: 2022
Publisher: Минск : РИВШ
Citation: Современная молодежь и общество : сб. науч. ст. – Выпуск 10. – Минск : РИВШ, 2022. – С. 72-78.
Abstract: На аснове разнастайных этнаграфічных крыніц, літаратуры энцыклапедычных артыкулаў рэканструяваны вобраз традыцыйнай сям’і беларусаў у адзінстве прыроды, грамадства і чалавека; паказаны сацыяльныя ролі і статус мужчын і жанчын, мужа і жонкі; азначана палажэнне мужчыны як сямейнага чалавека, як галавы сям’і, бацькі дзяцей, жанчыны як берагіні, дарадчыцы мужу, гаспадыні, маці, выхавальніцы. Акцэнтавана ўвага на традыцыйных каштоўнасцях беларусаў, якія падзялялі муж і жонка ў сям’і. Любоў, узаемапаразуменне, згода, працавітасць, клопат пра дзяцей і блізкіх, патрыятызм – галоўныя прыярытэты сямейных людзей. На прыкладзе багатай фальклорнай спадчыны беларусаў створаны абагульняючы партрэт сям’і і сямейнага чалавека, дадзена характарыстыка функцый сям’і і асаблівасцей выхавання падрастаючых пакаленняў праз працу.
Abstract (in another language): On the basis of various ethnographic sources, literature and encyclopedic articles, the image of the traditional Belarusian family in the unity of nature, society and man is reconstructed; the social roles and status of men and women, husband and wife are shown; the position of a man as a family man, as the head of the family, the father of children is indicated; women in the status of wife, hostess, mother, educator. Attention is focused on the traditional values of Belarusians, which were shared by spouses in the family. Love, mutual understanding, harmony, hard work, caring for children and loved ones, patriotism are the main priorities of family people. On the example of the rich folklore heritage of Belarusians, a generalizing portrait of a family and a family man is created, the characteristics of the functions of the family and the peculiarities of the upbringing of younger generations through work are given.
Description: Выполнена в рамках НИР «Историческая память в системе базовых ценностей белорусского народа как фактор межпоколенной коммуникации и информационной безопасности» (ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», № госрегистрации 20212024 от 02.06.2021 г.).
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/279049
ISSN: 2410-4213
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Выпуск 10. Современная молодежь и общество = Modern Youth and Society

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калачова_М_Вып. 10_22-072-078.pdf398,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.