Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/290799
Title: Мастацкая дэталь як прыём псіхалагізму ў прозе Якуба Коласа
Other Titles: The artistic detail as a method of psychologism in the prose of Yakub Kolas / T. M. Tarasava
Authors: Тарасава, Т. М.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Мова – літаратура – культура : матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29–30 верас. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 48-52.
Abstract: Разглядаецца роля і функцыя мастацкай дэталі ў «малой» прозе Якуба Коласа (на прыкладзе апавяданняў «Адукацыя» і «Хатка над балотцам»). Аналіз дэталяў раскрыў талент Коласа-апавядальніка, змястоўнасць яго малой формы, здольнасць пісьменніка ў невялікім творы паставіць не толькі маштабную праблему сацыяльнага плана, але і паказаць, як унутраны свет чалавека ўвасоблены праз карціны свету знешняга
Abstract (in another language): The role and function of the artistic detail in Yakub Kolas’ stories (on the example of the stories “Education” and “The House over the Swamp”) is considered in the article. The analysis of the details revealed the talent of Kolas the storyteller, the depth of his stories, the ability of a writer to set large-scale social problems. The writer could also show how the inner world of a man is embodied through the pictures of the external world
Description: Янка Купала і Якуб Колас у культурна-гістарычным і філасофска-эстэтычным дыскурсах
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/290799
ISBN: 978-985-881-435-9
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2022. Мова – літаратура – культура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-52.pdf145,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.