Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/299955
Title: Частота употребления форм интертекстуальности в романе «Дом листьев» М. Z. Данилевского
Other Titles: Частата ўжывання форм інтэртэкстуальнасці ў рамане «Дом лісця» М. Z. Данілеўскага / Т. А. Кашкан
Authors: Кашкан, Т. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2023
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы VIІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 3 сак. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – С. 539-542.
Abstract: Доклад посвящен формам интертекстуальности, а именно аллюзиям и реминисценциям в романе «Дом листьев» М. Z. Данилевского. Проводится анализ частоты употребления данных включений, а также их классификация на основании обращения к литературным, культурно-историческим, библейским и мифологическим прецедентным текстам. Доказано, что автор чаще употребляет данные формы, которые отсылают к литературным и культурно-историческим претекстам
Abstract (in another language): Даклад прысвечаны формам інтэртэкстуальнасці, а менавіта алюзіям і рэмінісцэнцыям у рамане «Дом лісця» М. Z. Данілеўскага. Праводзіцца аналіз частоты ўжывання дадзеных уключэнняў, а таксама іх класіфікацыя на падставе звароту да літаратурных, культурна-гістарычных, біблейскіх і міфалагічных прэцэдэнтных тэкстаў. Даказана, што аўтар часцей ужывае дадзеныя формы, якія адсылаюць да літаратурных і культурна-гістарычных прэтэкстаў
Description: Раздзел IX. Гісторыя замежнай літаратуры. Сучасны літаратурны працэс. Тэорыя літаратуры. Фалькларыстыка
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/299955
ISBN: 978-985-881-475-5
Licence: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:2023. Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
539-542.pdf361,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.