Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/302143
Title: Функцыянаванне сродкаў масавай камунікацыі на сучасным этапе: камунікатыўны і рэдактарскі аспекты : справаздача аб навукова-даследчай і вопытна-канструктарскай рабоце (заключная) / БДУ ; навуковы кіраўнік В. І. Іўчанкаў
Authors: Іўчанкаў, В. І.
Жаўняровіч, П. П.
Абрамава, Я. І.
Берднік, С. К.
Горбач, В. А.
Зелянко, С. В.
Маліцкі, Ю. В.
Мяснікова, В. А.
Хромчанка, А. Р.
Цікоцкі, А. М.
Шасцярнёва, Л. Г.
Трухан, Ю. М.
Груздзева, М. А.
Перзашкевіч, Г. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Масавая камунікацыя. Журналістыка. Сродкі масавай інфармацыі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Сацыялогія
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Навуказнаўства
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Інфарматыка
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Эканоміка і эканамічныя навукі
Issue Date: 2022
Publisher: Мінск : БДУ
Abstract: Аб’ектам даследавання з’яўляюцца структура, камунікатыўны і рэдактарскі складнікі журналісцкага тэксту. Мэта работы: вывучэнне сучасных СМК ў камунікатыўным і рэдактарскім аспектах і выпрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленні зместу медыйнага прадукту з гледжання яго лінгвастылістычнай арганізацыі. Метады правядзення даследавання: кампаратыўны; дэскрыптыўны; семантыка-стылістычны; квантытатыўны; інтэнцыянальны; герменеўтычны; дыскурсны аналіз СМІ. Вынікі работы і іх навізна: Даследаванне пракладае шлях новаму самастойнаму навуковаму адгалінаванню як у плане базавай распрацоўкі праблемы і яе тэарэтычнага асэнсавання, так і на ўзроўні прыватных практыка арыентаваных канцэпцый функцыянавання публіцыстычнага тэксту. Спалучэнне вынікаў папярэдніх журналісцкіх і лінгвістычных даследаванняў дазволіла вызначыць перспектыўныя напрамкі навуковага пазнання ў галіне лінгвістыкі публіцыстычнага тэксту і дыскурснага аналізу СМІ, забяспечыла далейшае развіццё агульных, прыватных і профільных навуковых уяўленняў аб журналісцкім працэсе. Галіна прымянення вынікаў: сродкі масавай інфармацыі; выдавецкія ўстановы. Вынікі НДР укараняюцца ў вучэбны працэс факультэта журналістыкі БДУ і кафедраў журналістыкі іншых ВНУ краіны; у рэдакцыйны працэс СМІ і выдавецтваў (пацвярджаецца 19 актамі).Работа мае сацыяльна-эканамічны эфект у галіне мовазнаўства і журналістыкі, дазваляе распрацаваць стратэгіі матывацыі інфармацыйнага забеспячэння, мадэлі стратэгічнага канструіравання лексічнай ацэнкі публіцыстычных тэкстаў і праектавання журналісцкай думкі на маўленчую рэчаіснасць, укаранення яе ў практыку маўленчага кантактавання, вывесці рэкамендацыі па ўдасканаленні стылістыкі газетных выступленняў, радыё- і тэлеперадач. Патрабуецца далейшае даследаванне функцыянавання медыятэксту ў сучасных умовах інфармацыйнага грамадства.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/302143
Registration number: Рэг. № НIDКТР 20180401
Licence: info:eu-repo/semantics/closedAccess
Appears in Collections:Отчеты 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Справахдача 20180401 Іўчанкаў.docx252,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.