Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/32892
Title: Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі.№ УД-206/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма для накірунку спецыяльнасці: 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)
Authors: Функ, Юлія Валер'еўна
Функ, Юлия Валерьевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 30-May-2011
Abstract: Крыніцазнаўства – гістарычная дысцыпліна, якая распрацоўвае тэорыю, гісторыю і методыку вывучэння гістарычных крыніц. Прадметам яе з’яўляецца ацэнка іх паходжання, формы, зместу, распрацоўка метадаў атрымання гістарычнай інфармацыі. Тэорыя крыніцазнаўства разглядае пытанні прыроды крыніцы, яе ўласцівасцей, выкарыстання, сістэматызацыі і класіфікацыі. Паводле відаў, метадаў і формаў адлюстравання рэчаіснасці вылучаюць 4 катэгорыі крыніц: рэчавыя, пісьмовыя, фактычныя і выяўленчыя. У задачы методыкі крыніцазнаўства ўваходзіць крытыка крыніц, якая ўключае ў сябе ўстанаўленне іх сапраўднасці або подробкі, магчымых мэт іх фальсіфікацыі, прачытанне і разуменне зместу крыніц, устанаўленне сэнсу інфармацыі і, па – магчымасці, аўтарства. Рэканструцыя гістарычных падзей засноўваецца на сінтэзе інфармацыі, змешчанай не ў адзінкавай асобнай крыніцы, а ў іх комплексе. Для высвятлення навуковай каштоўнасці інфармацыі, што падаецца ў крыніцах, вывучаюцца ўмовы іх паходжання, даставернасць, уплыў этнічных, джяржаўных, саслоўных, рэлігійных ды іншых поглядаў аўтараў. Студэнтам вывучэнне крыніцазнаўчага падыходу да ацэнкі дакументальнай гістарычнай базы дае грунтоўны фундамент для разумення і аб’ектыўнага асэнсавання мінулых эпох.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/32892
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков (архив программ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
krinicazn-gist-Bel-2011.pdf172,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google ScholarPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.