Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/32901
Title: Рэфармацыя і грамадска-палітычная думка Беларусі ў ХVI – першай палове ХVII ст. № УД-132/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма для накірунку спецыяльнасці: 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)
Authors: Казакоў, Юрый Леанідавіч
Казаков, Юрий Леонидович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки
Issue Date: 30-May-2011
Abstract: У ажыццяўленні спецыялізацый “Старажытная гісторыя Беларусі” і “Гісторыя вялікага княства Літоўскага”, якія студэнты гісторыкі праходзяць на кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў важнае месца займае спецкурс “Рэфармацыя і грамадска-палітычная думка Беларусі ХVI – першай паловы ХVII стст. У ім падымаецца шырокае кола праблем, якія былі звязаны з узнікненнем сусветнага Рэнесанса і асаблівасцяў яго праяўлення ў ВКЛ, развіццём Рэфармацыі і Контррэфармацыі на беларускіх землях, фарміраваннем гуманістычнай думкі. Спецыяльны курс прадугледжвае чытанне лекцый і правядзенне семінарскіх заняткаў, падрыхтоўку дакладаў, індывідуальныя кансультацыі, што дазваляе пашырыць і паглыбіць веды студэнтаў у пытаннях гісторыі культуры, прывіць ім навыкі самастойнай работы з крыніцамі і навуковай літаратурай. Веды, якія будуць атрыманы ў працэсе вывучэння спецыяльнага курса, будуць садзейнічаць пашырэнню іх кругагляда і больш паглыбленаму вывучэнню Айчыннай гісторыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/32901
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reformacia-2011.pdf182,58 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.