Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/36575
Title: Гісторыя Беларусі. № УД-187/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка- культурнай спадчыны (па накірунках) 1-23 01 13 Гісторыка-архівазнаўства 1-26 02 04 Дакументазнаўства (па накірунках)(дзённае аддзяленне)
Authors: Хадасевіч, Ганна Сяргееўна
Хадасевич, Анна Сергеевна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 20-Jun-2013
Abstract: Курс “Гісторыя Беларусі” з’яўляецца адным з вядучых у навучальным плане спецыяльнасцей “Гісторыка-архівазнаўства”, “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” (па накірунках), “Дакументазнаўства” (панапрамках) гістарычнага факультэта. Ён выкладаецца на працягу другога года навучання. Агульная колькасць гадзін на вучэбную дысцыпліну – 238, з якіх аудыторныя заняткі складаюць 118 гадзін (74 лекцыі і 34 семінарскіх заняткаў, 10 – КСР). Мэта вывучэння курса заключаецца ў набыцці студэнтамі ведаў аб асноўных этапах, з’явах і падзеях і імёнах айчыннай гісторыі; разуменні яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў; у дакладным уяўленні імі ўзаемапранікненняў і ўзаемаўплываў народаў, што адбываліся на сумежжы цывілізацый Захаду і Усходу; у фарміраванні творчай і гарманічнай, з навукова-гуманістычным светапоглядам, сацыяльна-актыўнай і патрыятычнай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/36575
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси нового и новейшего времени

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gist-Bel-Hadasevitsh-2012.pdf398,33 kBAdobe PDFView/Open
Хадасевич_ИБ_док_2 курс 2013.doc297 kBMicrosoft WordView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.