Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/51993
Title: Naukowo-metodyczne zabezpieczenie statecznego rozwoju turystyki w regionie (na przykpładzie gomelskiego obwodu)
Authors: Chomicz, Svietlana
Karczewska, Elena
Bekta, Marcin
Keywords: ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание
Issue Date: 2009
Publisher: Wyższa szkoła handlu i finanśow Miξdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
Citation: Turystyka i Zdrowie / Wyższa szkoła handlu i finanśow Miξdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. — Warszawa, 2009. — Zeszyt 2
Abstract: W niniejszej publikacji została zaproponowana metodyka oceny potencjału turystycznorekreacyjnego obwodu Gomelskiego, włączająca ilościową ocenę kluczowych czynników formowania potencjału turystyczno-rekreacyjnego administracyjnych okręgów (ekologicznego, konsumpcyjnego, infrastrukturalnego, oraz zasobów), a także porównawczego indeksu potencjału turystyczno-rekreacyjnego. Wykorzystując obliczenia region został podzielony na 3 grupy w zakresie przydatności do rozwoju turystyki. Monitoring wskaźników rozwoju turystyki pozwolił ujawnić sytuację niezrównoważonego rozwoju czynników kształtowania się potencjału turystyczno-rekreacyjnego w Swietłogorsko-Rogaczewskiej strefie. = This publication proposes a method of assessment of tourist and recreation potential in the Homel region, using quantitative evaluation of the key factors of forming tourist and recreation potential in administration areas (environmental, consumer, infrastructural and resources) combined with a comparative index of tourist and recreation potential. Using the calculations, the region was divided into 3 zones, according to their usefulness for tourist development. Monitoring of tourism development index has revealed the situation of unstable course of tourist and recreation potential development in Swietlogorsk-Rogatchevski zone.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/51993
Appears in Collections:Кафедра международного туризма (публикации, вышедшие не на ФМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
khomich_turystyka_i_zdrowie_2009.pdf226,69 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.