Logo BSU

Учебно-методические комплексы для других факультетов : [156] Community home page

Collections in this community

Вучэбна-метадычны комплекс "Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) [5]

Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны для студэнтаў завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-31-03 01 "Матэматыка".

Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый" [5]

Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны для студэнтаў завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-25-01 01 "Эканамічная тэорыя", 1-25-01 04 "Фінансы і крэдыт", 1-26-02 02 "Мэнэджмент".

Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя навукі і тэхнікі" [33]

ЭВМК для студэнтаў 2 курса дзённага і завочнага формаў атрымання адукацыі

Вучэбна-метадычны комплекс па дысціпліне “ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ Ў КАНТЭКСЦЕ СУСВЕТНЫХ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙ” [7]

Для спецыяльнасцей Е 23 01 07 02 “інфармацыя і камунікацыя” (па накірунках) 1-23 01 03 “лінгвакраіназнаўства” (па накірунках) 1-21 05 06 “рамана-германская філалогія” (па накірунках)

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ Ў КАНТЭКСЦЕ СУСВЕТНЫХ ЦЫВІЛІЗАЦЫЙ" [8]

Для спецыяльнасці (накірунак спецыяльнасці): 1–31 03 01 Матэматыка (па накірунках), 1–31 03 02 Механіка (па накірунках)

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый" [8]

Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны для студэнтаў завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-31 03 01 "Матэматыка"

Университетоведение: учебный курс для студентов 1-го курса ФМО [11]

Учебный курсдля специальности 1-23 01 01 «Международные отношения» 1-го курса очной формы обучения

Учебно-методический комплекс "Университетоведение". [14]

Учебно-методический комплекс для студентов химического факультета; специальность 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)». ХИМ. 1-й курс, очная форма обучения

Учебно-методический комплекс по дисциплине "ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ" [6]

Для иностранных студентов специальности (направление специальности): 1–21 05 02 Русская филология (по направлениям), 1–21 05 06 Романо-германская филология

Учебно-методический комплекс по дисциплине "История славянских стран (история России и Украины)" [15]

Учебно-методический комплекс для специальности: 1–23 01 01 "Международные отношения"; ФМО, 1-й курс, заочная форма обучения

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны» [23]

Учебно-методический комплекс для студентов специальности 1–31 02 01 «Химия» (по направлениям). 1-й курс