Logo BSU

Browsing "2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 1" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 61  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Актуальныя пытанні ў літаратурных дыскусіях Украіны і Беларусі пачатку XX стагоддзяВоран, І. А.
2010Процесс «врастания» русскоязычной поэзии в литературный процесс Беларуси (на примере творчества Б. Спринчана)Мищенчук, Н. И.
2010Абрадавая гармонія дынамікі і статыкі ў змястоўнай структуры ўсходнеславянскіх каляндарных песеньКавалёва, Р. М.
2010Рытміка прасторы ва ўсходнеславянскіх калядных песняхАлфёрава, А. Г.
2010«Дыярыуш» Тэафілі Канстанцыі Мараўскай у кантэксце мемуарыстыкі РадзівілаўКазакова, Т. П.
2010Беларускі фальклор як сродак асэнсавання беларускай класічнай літаратурыПалякоў, Ф. С.
2010Роль концепта чуда в диалоге «двух культур»Жегало, А. В.
2010Беларуская сатырычная аповесць XX ст.: «Запіскі Самсона Самасуя» А. Мрыя ў кантэксце сусветнай класічнай традыцыіНавумовіч, У. А.
2010Тэма смерці ў творчасці М. Багдановіча і Б. ЛесьмянаАнапрэенка, Н. Я.
2010Рэцэпцыя Чэхіі ў беларускай мастацкай літаратурыЧмарава, М. І.
2010Гендэрная праблематыка ў фальклорнай прозе ўсходніх славянАтрошчанка, Ю. Ю.
2010Религиозно-метафизическая проблематика в поэзии Дмитрия СтроцеваМаркитантова, О. А.
2010Функцыі прысвячэння ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе кірылічных выданняў к. XVI – пач. XVII стст.Грыневіч, Т. І.
2010Роля творчай асобы ў развіцці міжславянскіх літаратурных сувязейРагойша, В. П.
2010Беларуская літаратура пачатку XX стагоддзя: паміж Захадам і УсходамКажамякін, Г. В.
2010Францішак Багушэвіч і станаўленне беларускай мастацкай традыцыі (актуалізацыя некаторых аспектаў праблемы)Запрудскі, І. М.
2010«Гісторыі з белага свету» Міры Лукшы: асаблівасці сэнса- і формаўтварэнняМакарэвіч, А. М.
2010Тэма зямлі ў паэзіі Янкі Купалы і «Геасофіі» Марціна ХайдэгераСтудзенка, Т. С.
2010Творчасць Уладзіміра Караткевіча ў кантэксце рускай гістарычнай прозы XIX стагоддзяВерабей, А. Л.
2010Параўнаўчы аналіз вершаваных твораў у практыцы выкладання беларускай і рускай літаратур у вышэйшай навучальнай установеДуброўскі, А. У.