Logo BSU

Browsing "2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 1" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 61  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2010Роля творчай асобы ў развіцці міжславянскіх літаратурных сувязейРагойша, В. П.
2010Спецыфіка адлюстравання сарматызму ў драматургіі Беларусі другой паловы XVIII – першай чвэрці XIX ст.Еўмянькоў, В. І.
2010Мастацкі універсалізм Янкі Купалы (на матэрыяле верша «Паязджане»)Лявонава, Е. А.
2010Беларуская сатырычная аповесць XX ст.: «Запіскі Самсона Самасуя» А. Мрыя ў кантэксце сусветнай класічнай традыцыіНавумовіч, У. А.
2010Творчасць Мялеція Сматрыцкага як выява беларуска-ўкраінскіх гісторыка-культурных узаемаадносін: неабходнасць сучаснага поглядуКабржыцкая, Т. В.
2010Біблейскі матыў «плачу на рэках вавілонскіх» у беларускай і ўкраінскай літаратуры (Максім Багдановіч, Тарас Шаўчэнка, Іван Франко)Зянковіч, С. В.
2010Асаблівасці рэалізацыі некаторых архетыпных установак у драматургічных творах Юрыя СтанкевічаКараткевіч, В. І.
2010Современные условия функционирования и предпосылки взаимодействия фольклора восточных славянМорозов, А. В.
2010Вобразы антычных багоў у драматычным абразку «Апалон на калядаванні» Яна ЧачотаКохан, Т. С.
2010Спецкурс «Методыка параўнальнага вывучэння беларускай літаратуры» у сістэме метадычнай падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаўДылеўская, В. Ю.
2010Символика цвета в жанре литературной балладыЛиденкова, О. А.
2010Вобраз русалкі ў драматургіі А. Пушкіна і Лесі УкраінкіЛынша, В. І.
2010Культурна-рэчаіснасны кампанент у структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак народаў светуШамякіна, С. В.
2010Хрышчэнне ўсходніх славян у беларуска-літоўскім летапісанніМіхальчук, Г. М.
2010Вясёлка ў славянскіх прыкметах і павер’яхШваба, Г. М.
2010Миф об Эдипе как топос, прием и сюжет в романе Светланы Богдановой «Сон Иокасты»Улюра, А. А.
2010Спецыфіка беларускага каляндарна-абрадавага фальклоруКазакова, І. В.
2010Месца і роля Адама Гурыновіча ў беларускай фалькларыстыцы апошняй чвэрці XIX стагоддзяЗапартыка, М. М.
2010Асноўныя аспекты вобразу свінні ў ірландскіх сярэднявечных міфалагічных тэкстахПрастакоў, В. М.
2010Паэзія А. Гарэцкага і дрэздэнскія «Дзяды» А. Міцкевіча: выбар шляху барацьбы са зломСерэхан, Г. І.