Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/54874
Title: Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст. Спецыяльны курс. № УД-713/баз.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 03 01-01 "Гісторыя (айчынная і ўсеагульная)"
Authors: Падалінскі, Уладзімір Аляксеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Вывучэнне традыцый парламентарызму Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) і Рэчы Паспалітай надзвычай важнае для ўсебаковага адлюстравання сацыяльна-палітычнага жыцця на беларускіх землях у XIV–XVIII стст. Без аналізу дадзенай праблематыкі немагчыма даць дэталёвую характарыстыку дзяржаўнага ладу і палітычнай сістэмы ВКЛ. Разгляд тых пытанняў, якія ўздымаліся на розных узроўнях парламенцкай сістэмы дазваляе выявіць дадатковы матэрыял для даследавання гісторыі цэнтральных інстытутаў улады, агульнадзяржаўнай і лакальнай палітычнай эліты, сацыяльна-эканамічных і этна-культурных працэсаў, канфесійных дачыненняў. Тэма спецкурса, безумоўна, набывае актуальнасць ва ўмовах росту зацікаўленасці вывучэннем парламентарызму ВКЛ і Рэчы Паспалітай у гістарычнай навуцы суседніх краін, перадусім Польшчы і Літвы. Актуальнай з’яўляецца і неабходнасць выкарыстання гістарычнага вопыту ў сучасным дзяржаўным будаўніцтве. Такім чынам, спецкурс “Эвалюцыя парламенцкай сістэмы Вялікага Княства Літоўскага ў XIV–XVIII стст.” займае важнае месца ў прафесійнай падрыхтоўцы студэнтаў на кафедры гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/54874
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков (архив программ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Padalinski_Parl_2013.doc102,5 kBMicrosoft WordView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.