Logo BSU

2009. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 6 : [58] Collection home page

У шосты выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы, прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, вынікі якіх былі прадстаўлены на ІХ Шырмаўскіх чытаннях і ІІ Рэспубліканскім навукова-метадычным семінары, праведзеных 28 лістапада 2008 г. на філалагічным факультэце БДУ. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства, студэнтам і магістрантам, а таксама тым, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук прафесар А. У. Марозаў; кандыдат філалагічных навук дацэнт А. Ю. Лозка. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: Бестпрынт, 2009. – 316 с. ISBN 978-985-6767-95-4

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2009Канцэпты «іншасвет – сон» у міфапрасторы Георга ТракляЛамека, Наталля
2009Образ-символ Софии в лирике А. Блока и А. БелогоХальпукова, Екатерина
2009Фалькларыстычная дзейнасць чэшскіх будзіцеляўВострыкава, Алена
2009Функцыі піва і мёду ў ірландскіх і валійскіх сярэднявечных міфалагічных тэкстахПрастакоў, Віктар
2009Помнікі народнай памяці вачамі Андрэя Лабановіча (на матэрыяле трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»)Шамякіна, Алеся
2009Инновационный подход к классическому жанру (В. Высоцкий «Притча о правде и лжи»)Ткачева, Полина
2009Мифотворчество как компонент сознания персонажа (И. А. Гончаров «Обломов»)Верина, Ульяна
2009Колеравы каларыт і эмацыйная насычанасць нацыянальнага беларускага пейзажу ў трылогіі Якуба Коласа «На ростанях»Марчанка, Алена
2009Максім Гарэцкі і беларускі фальклорКажамякін, Генадзь
2009Художественно-гносеологические возможности метафорыАндреев, Анатолий
2009Андрэй як герой фальклорны і легендарна-апакрыфічныДзюкава, Эла; Кабржыцкая, Таццяна
2009Фальклорны матыў бяседы-вяселля ў драматычных творах Янкі КупалыПетрушкевіч, Ала
2009Канстантныя сюжэтныя сітуацыі зажынкавых песеньМатыліцкая, Наталля
2009Міфалагічны кампанент у беларускіх баладахСмольская, Алена
2009Іншасветныя існасці як знакі прасторы ў беларускай няказкавай прозеЛатышкевіч, Маргарыта
2009Семантыка расліннай ежы ў калядных песнях беларусаў: куцця, піражок, зерне, гарохБаярскіх, Настасся
2009Да гісторыі беларускага анекдотаКенька, Міхась
2009Прадукавальная магія ў міфа-рытуальных паводзінах студэнтаўКорсак, Вольга
2009Вершаваныя творы дзіцячага фальклору як сродак сацыялізацыіЯкубінская, Алеся
2009Захады па абароне хаты ад удару маланкі з выкарыстаннем святочнай рэчыўнай атрыбутыкі (на матэрыяле беларускіх народных павер’яў)Шваба, Ганна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 58