Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55499
Title: Методыка літаратурнага рэдагавання. № УД-S-148/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках)
Authors: Зелянко, Сяргей Віктаравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: “Методыка літаратурнага рэдагавання” – гэта прыкладная філалагічная дысцыпліна, у якой разглядаюцца прыёмы і метады працы з літаратурным творам. Удасканаленне твора, падрыхтоўка яго да друку ў методыцы рэдактарскай працы разглядаюцца як адзіны працэс, у які ўваходзіць аналіз аўтарскага твора з боку фактычнай дакладнасці, логікі выкладу і моўна-стылёвай нормы. Практычны характар “Методыкі літаратурнага рэдагавання” забяспечвае выпрацоўку навыкаў рэдактарскага аналізу тэксту на трох узроўнях: аналіз паводле тэкставых адзінак, аналіз паводле мэтаў тэксту (рэальных і грамадска неабходных) і аналіз паводле якасці адзінак тэксту (зместавых і фармальных). Вывучэнне дысцыпліны мае вызначальную ролю ў працэсе падрыхтоўкі спецыяліста. Дысцыпліна “Методыка літаратурнага рэдагавання” скіравана на падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для розных сфер камунікацыйнай дзейнасці. Вучэбная дысцыпліна “Методыка літаратурнага рэдагавання” выкладаецца паралельна са “Стылістыкай”, “Сучаснай беларускай мовай”, “Сучаснай рускай мовай”. “Методыка літаратурнага рэдагавання” карыстаецца асобнымі метадалагічнымі палажэннямі логікі, псіхалогіі, тэорыі тэксту, лінгвістыкі тэксту, тэорыі камунікацыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55499
Appears in Collections:Архив (журналистика)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.