Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55538
Title: Гісторыя Беларусі. № УД-747/р.
Other Titles: Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-26 02 04 “Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання (па накірунках)”; 1-23 01 12 “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”; 1-23 01 13 “Гісторыка-архівазнаўства” (дзённае аддзяленне)
Authors: Сосна, Уладзімір Аркадзьевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 8-Jul-2013
Abstract: Мэта вывучэння дысцыпліны "Гісторыя Беларусі" заключаецца ў набыцці студэнтамі ведаў аб асноўных этапах, з’явах, падзеях і імёнах айчыннай гісторыі; разуменні яе месца ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў; у дакладным уяўленні імі ўзаемапранікненняў і ўзаемаўплываў народаў, што адбываліся на сумежжы цывілізацый Захаду і Усходу; у фарміраванні творчай і гарманічнай, з навукова-гуманістычным светапоглядам, сацыяльна актыўнай і патрыятычнай асобы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55538
Appears in Collections:Кафедра истории Беларуси древнего времени и средних веков

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sosna_HB_1k_2013.doc197 kBMicrosoft WordView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.