Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55686
Title: Методыка літаратурнага рэдагавання. № УД-S-149/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)
Authors: Зелянко, Сяргей Віктаравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: “Методыка літаратурнага рэдагавання” – гэта прыкладная філалагічная дысцыпліна, у якой разглядаюцца прыёмы і метады працы з літаратурным творам. Удасканаленне твора, падрыхтоўка яго да друку ў методыцы рэдактарскай працы разглядаюцца як адзіны працэс, у які ўваходзіць аналіз аўтарскага твора з боку фактычнай дакладнасці, логікі выкладу і моўна-стылёвай нормы. Практычны характар “Методыкі літаратурнага рэдагавання” забяспечвае выпрацоўку навыкаў рэдактарскага аналізу тэксту на трох узроўнях: аналіз паводле тэкставых адзінак, аналіз паводле мэтаў тэксту (рэальных і грамадска неабходных) і аналіз паводле якасці адзінак тэксту (зместавых і фармальных). Вывучэнне дысцыпліны мае вызначальную ролю ў працэсе падрыхтоўкі спецыяліста-рэдактара. У сістэме іншых дысцыплін спецыяльнасці “Методыка літаратурнага рэдагавання” займае асноўнае месца, паколькі скіравана на падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў-рэдактараў для розных сфер камунікацыйнай дзейнасці. Вучэбная дысцыпліна “Методыка літаратурнага рэдагавання” выкладаецца пасля засваення студэнтамі такіх дысцыплін, як “Асновы літаратурнага рэдагавання”, “Асновы творчай дзейнасці рэдактара” і паралельна са “Стылістыкай”, “Сучаснай беларускай мовай”, “Сучаснай рускай мовай”, а таксама з курсамі па “Рэдагаванні розных відаў выданняў”. “Методыка літаратурнага рэдагавання” карыстаецца асобнымі метадалагічнымі палажэннямі логікі, псіхалогіі, тэорыі тэксту, лінгвістыкі тэксту, тэорыі камунікацыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55686
Appears in Collections:Архив (журналистика)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.