Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55743
Title: Параграфеміка кнігі № УД-S-123/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)
Authors: Аўчароў, Дзмітрый Вячаслававіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 9-Nov-2013
Abstract: Спецкурс “Параграфеміка кнігі” накіраваны на ўдасканаленне ведаў і навыкаў па засваенні прафесійнага майстэрства студэнтамі спецыяльнасці “Літаратурная работа (рэдагаванне)”. Распрацаваны з улікам сучасных даследаванняў у лінгвістычнай навуцы. Семіётыка тэксту, кінэсіка, паралінгвістыка, параграфеміка маюць асноўным прадметам свайго разгляду розныя вербальныя і невербальныя знакі і іх сістэмы. Знакавая прырода розных фактаў чалавечага быцця сёння набывае актуальнае гучанне. У якасці аб’ектаў навуковага аналізу “Параграфемікі кнігі” разглядаюцца невербальныя знакі ў розных тыпах кніжных выданняў. Параграфеміка – адзін з сучасных накірункаў, што звяртаецца да традыцый мовазнаўства, літаратуразнаўства, тэксталогіі. Уключэнне ў кнігу розных параграфемных знакаў абумоўліваецца іх функцыянальнай накіраванасцю, тэматыкай і паліграфічнымі магчымасцямі выдання, яго чытацкай аўдыторыяй. Невербальныя кампаненты дапамагаюць зрабіць пісьмовы тэкст больш матываваным, экспрэсіўна значным. Мэта спецкурса “Параграфеміка кнігі” – дэталёвае вывучэнне найбольш значных параграфемных знакаў у кніжных выданнях: фотаздымкаў, малюнкаў, сімвалаў, лічбаў, схем, графікаў, дыяграм, табліц, формул, а таксама іншых сродкаў афармлення тэкстаў.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55743
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Параграфеміка кнігі_рабочы варыянт.pdf132,82 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.