Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56496
Title: Современный украинский верлибр: поэзия двухтысячников
Authors: Верина, У. Ю.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Issue Date: 2010
Publisher: Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ
Citation: Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 15-17 кастр. 2009 г.): у 2-х ч. / Пад рэд. праф. В. П. Рагойшы; рэдкал.: А. М. Андрэеў (нам. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – Ч 2: Актуальныя праблемы кампаратывістыкі: традыцыі і ўплывы ў літаратуры; Заканамернасці і тэндэнцыі развіцця рускай літаратуры ХІХ-ХХІ стагоддзяў; Эстэтычны вопыт замежнай літаратуры. – С.280-286.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56496
Appears in Collections:2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 2

Show full item record Google Scholar


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.