Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56753
Title: Мова і стыль інтэрнэт-выданняў № УД-S-143/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 08-03 Журналістыка (вэб-журналістыка)
Authors: Дуброўскі, Аляксандр Уладзіміравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: 18-Sep-2013
Abstract: Інтэрнэт становіцца універсальным і дамінуючым сродкам у міжмоўнай камунікацыі, і разам з тым з’яўляецца найважнейшым інструментам узаемнага ўплыву моў адна на адну на ўсіх моўных узроўнях. Для тэкстаў, якія функцыянуюць у інтэрнэце, характэрныя такія прыкметы, як, па-першае, глабалізацыя, г. зн. яны распаўсюджваюцца фактычна ва ўсім свеце; па-другое, шырокае выкарыстанне магчымасцей мультымедыя, г. зн. тэкст можа аб’ядноўвацца з выявай і вобразам; па-трэцяе, інтэрактыўнасць, г. зн., у адрозненне ад традыцыйных масмедыя, для інтэрнэта характэрна актыўная двухбаковая сувязь паміж камунікатарам і рэцыпіентам, які сам у любы момант становіцца камунікатарам. Інтэрнэт з’яўляецца надзвычай прывабным сродкам камунікацыі, і гэтым тлумачыцца яго беспрэцэдэнтнае развіццё. На сучасным этапе ўзнікла неабходнасць падрыхтоўкі журналістаў у галіне інтэрнэт-медыя. Дысцыпліна “Мова і стыль інтэрнэт-выданняў” увайшла ў вучэбныя планы Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Курс разлічаны на студэнтаў, якія набываюць прафесійныя якасці работніка вэб-газеты ці вэб-часопіса. Таму асноўная ўвага ў змесце спецкурса надаецца праблемам мовы і стылю інтэрнэт-выданняў, вызначэнню лінгвістычнай прыроды розных жанраў інтэрнэт-журналістыкі на сучасным этапе. Мэтай курса “Мова і стыль інтэрнэт-выданняў” з’яўляецца апісане і тлумачэнне асаблівасцей функцыянавання мовы ў інтэрнэце з улікам складанага ўзаемадзеяння некаторага адкрытага мноства фактараў пры пачатковай уключанасці чалавека ў сацыяльна-культурны аспект узаемадзеяння ў сеціве.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56753
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мова і стыль інтэрнэт-выданняў (Дуброўскі)1.pdf269,19 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.