Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56755
Title: Рэдагаванне вершаванага тэксту № УД-S-109/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”
Authors: Дуброўскі, Аляксандр Уладзіміравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 16-Nov-2012
Abstract: “Рэдагаванне вершаванага тэксту” – гэта прыкладная філалагічная дысцыпліна, у якой разглядаюцца прыёмы і метады працы з вершаваным літаратурным творам. Спецкурс “Рэдагаванне вершаванага тэксту” ўваходзіць у комплекс спецыяльных дысцыплін, накіраваных на падрыхтоўку прафесійных рэдактараў. Спецыфіка вершаванага тэксту стварае неабходнасць ведання рэдактарам шырокага кола вершазнаўчых праблем. У сувязі з гэтым фарміраванне ўменняў і навыкаў працы рэдактара з вершаваным тэкстам базіруецца на выкладзе грунтоўных ведаў аб сутнасці і структуры верша. Спецкурс “Рэдагаванне вершаванага тэксту” выкладаецца пасля засваення студэнтамі такіх дысцыплін, як “Асновы літаратурнага рэдагавання”, “Асновы творчай дзейнасці рэдактара”, “Методыка літаратурнага рэдагавання”, “Стылістыка”, “Сучасная беларуская мова”, “Сучасная руская мова”, і паралельна з курсамі па “Рэдагаванні розных відаў выданняў”. “Рэдагаванне вершаванага тэксту” карыстаецца асобнымі метадалагічнымі палажэннямі тэорыі літаратуры, вершазнаўства, стылістыкі. Асноўная мэта спецкурса “Рэдагаванне вершаванага тэксту” – засваенне методыкі працы рэдактара над тэкстам вершаванага літаратурнага твора.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56755
Appears in Collections:Архив (журналистика)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рэдагаванне вершаванага тэксту.pdf133,25 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.