Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/56756
Title: Фразеалагічная стылістыка і фразеалагічная норма № УД-S-122/р.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-23 01 10-02 “Літаратурная работа (рэдагаванне)”
Authors: Берднік, Сяргей Канстанцінавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Літаратура. Літаратуразнаўства. Вусная народная творчасць
Issue Date: 19-Nov-2012
Abstract: Фразеалагічныя адзінкі ў мове з яўляюцца яркім стылістычным сродкам, паколькі ў сваёй семе ў большасці выпадкаў разам з намінатыўным утрымліваюць і ацэначнае значэнне. У публіцыстычным маўленні выкарыстанне фразеалагізмаў дазваляе выказаць думку найбольш трапна, выразна, з максімальнай сілай уздзеяння на чытача. Курс “ Фразеалагічная стылістыка і фразеалагічная норма “ прадугледжвае як раскрыццё пытанняў творчага ўжывання фразеалагізмаў у літаратурным маўленні, так і пытанняў іх нарматыўнага ўжывання, устанаўленне выпадкаў несупадзення ка-дыфікацыі і нормы. Мэтай курса з яўляецца засваенне стылістычных функцый фразеалагічных адзінак, прыёмаў іх творчага ўжывання ў публіцыстычным маўленні, абгрунтаванне нарматыўнасці ўжывання.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/56756
Appears in Collections:Архив (журналистика)PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.